publicație

Viața socială în România urbană

15 ianuarie 2006
Versiune pentru imprimantaSend by emailVersiune PDF

Care este rolul experienþei de viațã acumulatã în strãinãtate în structurarea mentalitãților? Cum se leagã acelaºi fenomen al trãirii strãinãtãþii cu stratificarea socialã? Acestea sunt cele douã întrebãri majore ale analizei. Rãspunsurile vor fi date în principal pentru mediul urban românesc. Raportarea la rural o voi face episodic pentru a pune în evidenþã specificitatea urbanã a relaþiilor urmãrite.