Daniela Giurca's picture

Informații

Descriere

Daniela Giurcă este consultant în politici agricole și rurale și s-a alăturat echipei Fundației pentru o societate deschisă în 2011. Între 1990 - 2005 a fost cercetător științific gr. II la Institutul de Economie Agrarădin cadrul Institutului Național de Cercetări Economice al Academiei Române, iar în ultimii 15 ani a fost consultant pentru politici agricole și dezvoltare rurală în diverse proiecte naționale și internaționale. În perioada 2010-2011 a fost director general al direcției generale de politici agricole din cadrul MADR. A coordonat și a scris ca autor sau în echipă o serie de cărți și articole de specialitate.

Adresa e-mail
Adresa e-mail