comunicat

Situația romilor în 2011. Între incluziune socială şi migrație

24 mai 2012
Versiune pentru imprimantaSend by emailVersiune PDF

Doar 35,5% dintre persoanele de etnie romă aveau un loc de muncă în 2011, relevă datele raportului „Situaţia romilor în România, 2011. Între incluziune socială și migrație” realizat de Fundaţia Soros România în cadrul proiectului „EU Inclusive. Transfer de date şi competenţe privind integrarea pe piaţa muncii a romilor între România, Bulgaria, Italia şi Spania”.

Rezultatele arată că ponderea romilor care au lucrat permanent în ultimii doi ani este de doar 10%, iar 51,5% dintre cei intervievați declară că nu au lucrat niciodată în ultimii doi ani.
76% dintre cei fără loc de muncă și-au exprimat disponibilitatea de a începe imediat să lucreze dacă li s-ar oferi un loc de muncă.

Datele cercetării indică faptul că 38% din persoanele ocupate lucrează ca muncitori necalificați, 32% au ocupații calificate (muncitori, vânzători, comercianți), 9% sunt muncitori în agricultură, iar 13% au ocupații tradiționale rome.
În ceea ce privește nivelul de educație, 25% dintre adulții romi de peste 16 ani declară că nu știu să scrie și să citească. Mai mult, 2 din 10 copii romi nu merg la școală, cel mai frecvent motiv invocat fiind cel legat de lipsa resurselor financiare.

Femeile sunt într-o mai mare măsură afectate de analfabetism, existând o diferență de 10% între ele și bărbați în ceea ce privește capacitatea declarată de a scrie și a citi.

Conform datelor studiului, 23% din populația de romi din cadrul eșantionului cercetării nu a absolvit nicio școală, 26% a terminat primele patru clase și 34% doar gimnaziul. Numai 17% sunt cei care urmează un liceu sau un nivel superior de educaţie.

În aceste condiții, șansele de incluziune le sunt diminuate semnificativ deoarece, conform legislației, la cursuri de calificare pot participa doar persoanele care au absolvit și ciclul gimnazial.

În ceea ce priveşte dimensiunea fenomenului de migrație a populației rome, din totalul celor chestionați, 75% declară că nu au efectuat nicio deplasare în străinătate. Întrebați dacă intenţionează să se deplaseze în afara ţării în următorul an, 69% dintre cei intervievaţi au răspuns negativ, iar doar 27% afirmativ.

Munca este principala motivaţie a deplasării, ceea ce indică faptul că migraţia romilor este una economică, marcată de lipsa resurselor şi de efortul căutării acestora în afara graniţelor.

Aproape 65% dintre cei plecaţi au vârste cuprinse între 18 şi 39 de ani; proporţia celor de peste 50 de ani este redusă, iar migranţii de peste 60 de ani sunt mai degrabă excepţii.

Trei sferturi dintre romii care au experienţa deplasării în străinătate au revenit acasă după 6 luni sau mai puţin, iar majoritatea a locuit mai puţin de 3 luni în străinătate.  Aceste date indică mai degrabă un comportament de migraţie bazat pe plecări şi reîntoarceri frecvente, decât pe stagii lungi de şedere în străinătate.  
 
Raportul Situaţia romilor în România, 2011. Între integrare socială și migrație a fost realizat de o echipă de sociologi coordonaţi de Daniela Tarnovschi, coordonator de programe în cadrul Fundaţiei Soros România.

Studiul a fost realizat pe un eșantion de 1100 de subiecți, auto-identificați, provenind atât din comunități compacte cât și din cele disipate. Marja de eroare a sondajului este de +/- 2,7%, la un nivel de încredere de 95%. Datele cantitative, reprezentative la nivel național au fost culese de Metro Media Transilvania în perioada aprilie-mai 2011.

Datele reprezentând persoanele din categoria celor ocupați au fost obţinute respectându-se definiţia oferită de Organizaţia Internaţională a Muncii şi au fost incluse toate persoanele care în ultima săptămână, dinaintea interviului au lucrat minim o oră, plătiți sau nu, în familie sau în afara familiei. Au fost incluse și persoanele angajate aflate în concedii medicale, de îngrijirea copilului etc.

Mai multe informații despre acest studiu puteți obține de la Cătălin Bercaru, expert comunicare, telefonic la 0745 542 294/ 021. 212. 11 01 sau prin e-mail la cbercaru(at)soros(punct)ro

---
Studiul face parte din proiectul " Eu. Inclusive. Transfer de date si experiente privind integrarea pe piata muncii a romilor intre Romania, Bulgaria, Italia si Spania", proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 6: Promovarea Incluziunii Sociale
Domeniul major de interventie 6.4: Initiative transnationale pentru o piata inclusiva a muncii
Titlul proiectului: EU INCLUSIVE – transfer de date si experiente privind integrarea pe piata muncii a romilor intre Romania, Bulgaria, Italia si Spania
Numar de identificare proiect: POSDRU/98/6.4/S/63841
Proiectul se implementeaza in perioada septembrie 2010 - septembrie 2012, respectiv pe o durata de 24 de luni, si este finantat din Fondul Social European - “Investeste in oameni!”, Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, Contract nr. POSDRU/98/6.4/S/63841. Valoarea totala a proiectului este de 9.337.116,25 lei.

Obiectivul proiectului este dezvoltarea practicilor de cooperare in domeniul incluziunii romilor, prin transferul transnational de date si experiente locale, pentru promovarea incluziunii acestui grup vulnerabil pe piata europeana a muncii si cresterea capacitatii organizatiilor care se ocupa de integrarea romilor din Romania, Spania, Italia si Bulgaria.

Proiectul isi propune sa realizeze o diagnoza a situatiei integrarii romilor pe piata muncii in toate cele 4 tari europene si sa transforme informatia sociologica obtinuta astfel in baza pentru scrierea de politici publice cu aplicare nationala si transnationala.