proiect
mai multe imagini ...

RURES. Spațiul rural și economie socială în România

Versiune pentru imprimantaSend by emailVersiune PDF

RURES. Spațiul rural și economie socială în România

Investește în oameni!
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale
Domeniul major de intervenție 6.1: Dezvoltarea economiei sociale
Titlul proiectului: RURES. Spatiul Rural și Economia Socială în Romania
Număr de identificare proiect: POSDRU/84/6.1/55122


Fundația Soros, în parteneriat cu Fundația Pestalozzi și Asociația Forda, desfășoară proiectul „RURES. Spațiul Rural și Economia Socială în România”.

Proiectul se implementează în perioada iulie 2010 - iulie 2013, respectiv 36 de luni, și este finanțat din Fondul Social European - “Investește în oameni!”, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, Contract nr. POSDRU/84/6.1/S/55122. Valoarea totală a proiectului este de 9.874.142,00 lei.
Obiectivul proiectului este să dezvolte organizații și întreprinderi specifice economiei sociale în mediul rural, sprijinind persoanele dezavantajate, alături de factorii de decizie și furnizorii de servicii pentru aceste categorii sociale, să se implice activ în îmbunătățirea condițiilor de viață ale grupurilor dezavantajate și dezvoltarea comunităților din care acestea fac parte.

Proiectul este multi-regional și va include comunități rurale din județele Prahova, Călărași, Buzău, Brăila, Alba, Brașov, Botoșani și Suceava, acoperind regiunile de dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Centru și Nord-Est, identificate ca având un decalaj de dezvoltare mic-antreprenorială față de alte regiuni de dezvoltare ale țării.
Grupul țintă al proiectului este reprezentat de populația din mediul rural din județele menționate mai sus, cu accent pe persoane care au părăsit timpuriu școala, persoane care trăiesc în comunități izolate, persoane care trăiesc din venitul minim garantat, persoane de etnie romă și familii care au mai mult de 2 copii.

RURES iși propune să elaboreze un document diagnoză al situației actuale a economiei sociale în spațiul rural, să dezvolte și să implementeze un program de formare în economia socială pentru beneficiarii din comunitățile ce vor fi selecționate să participe la proiect, să instruiască profesional beneficiarii din comunități în ceea ce privește antreprenoriatul și tehnologia informației.
În cadrul programului vor fi dezvoltate un număr de 24 de întreprinderi sociale la nivelul comunităților selecționate, în paralel cu desfășurarea unor activități de promovare care să conducă la mobilizarea grupurilor vulnerabile din cadrul comunităților beneficiare.


Printre rezultatele estimate ale proiectului:
- realizarea și organizarea unor grupuri de inițiativă la nivelul comunităților selecționate;
- înființarea a 24 de întreprinderi sociale;
- creșteri ale numărului de persoane, aparținând unor grupuri vulnerabile, care devin active pe piața muncii,
- creșteri ale gradului de informare privind rolul și importanța economiei sociale în dezvoltarea comunităților;
- creșteri ale nivelului de calificare ale persoanelor aparținând grupului țintă al proiectului.

Proiectul se înscrie în obiectivele fundamentale afirmate în cadrul Consiliului European de la Lisabona (2000): creșterea competitivității și ocuparea deplina a forței de muncă, prin adaptarea la procesul de globalizare și tranziția către o economie bazată pe cunoaștere.
La nivelul UE se apreciază că 10% din societățile comerciale europene aparțin economiei sociale, precum și 9-10% din locurile de muncă. Economia socială este un sector format din cooperative, societăți mutuale, fundații, întreprinderi sociale și asociații care împărtășesc valori specifice și reprezintă un alt mod de a face afaceri, de a produce, de a consuma și de a oferi locuri de muncă. Aceste întreprinderi operează cu capital, dar nu pentru capital.

Mai multe informații despre proiect pe pagina de internet www.rures.ro