proiect

Reprezentarea grupurilor vulnerabile in Planul National de Dezvoltare 2014-2020

Versiune pentru imprimantaSend by emailVersiune PDF

La fel ca toate țările membre ale Uniunii Europene, România trebuie să elaboreze și să prezinte spre negociere și aprobare Comisiei Europene Contractul de parteneriat pentru următoarea perioadă de programare financiară (2014-2020). Acesta este un document de planificare strategică prin care se orientează și stimulează dezvoltarea socio-economică a României în conformitate cu politicile de dezvoltare ale Uniunii Europene. Începând cu 2011 un grup de organizații neguvernamentale și-au unit eforturile sub coordonarea Fundației Soros România și a Coaliției ONGuri pentru Fonduri Structurale pentru a susține includerea explicită și comprehensivă a problematicii grupurilor vulnerabile pe lista de priorități a investițiilor publice din cadrul noii perioade de programare a fondurilor europene (2014-2020) în vederea unei mai bune reprezentări și pentru a li se acorda o mai mare vizibilitate și finanțare în viitor. ----- Fundația Soros România Misiunea noastră este să oferim societății idei noi pentru schimbări mari la scară largă. Eforturile Fundației se îndreaptă spre activități de advocacy, utilizând expertiza și experiența profesională a primilor 20 de ani de activitate în România, dobândită în domenii precum cercetare socială, migrație, incluziunea grupurilor vulnerabile și a minorităților marginalizate.

Încă de la aderarea României în Uniunea Europeană, Fundația a desfășurat programe de monitorizare și evaluare a impactului asupra dezvoltării a aderării, trecând prin monitorizarea accesării banilor europeni în cadrul cercetării “Autoritățile locale față în față cu fondurile europene”. Fundația propune un model participativ de implicarea a organizațiilor neguvernamentale în implementarea, monitorizarea și evaluarea fondurilor europene, în acord cu principiile societății deschise pe care le promovăm.

Coaliţia ONGuri pentru Fonduri Structurale Înființată în 2006, activitatea Coaliției ONG-uri pentru Fonduri Structurale este una de monitorizare permanentă, evaluare și furnizare de feedback autorităților responsabile cu gestionarea programelor operaționale finanțate de Uniunea Europeană. În 2011, Coaliția a ajuns la un număr de 18 organizaţii membre principale. Pentru 2011, Coaliţia ONGuri pentru Fonduri Structurale și-a propus să se concentreze pe impactul actualelor programe operaţionale şi pe pornirea consultărilor cu autorităţile pentru următoarea perioadă de programare (2014-2020). Contactați-ne: Fundația Soros România, Daniela Tarnovschi, info(la)soros(punct)ro, 021.212 11 01 Coaliția ONGuri pentru Fonduri Structurale, Flavia Preda, cere(la)ce-re(punct)ro, 031.105 07 55