publicație

Raportul societăţii civile asupra implementării Strategiei Naţionale de Integrare a Romilor și a Planului de Acţiune al Deceniului în România în 2012

8 iulie 2013
Versiune pentru imprimantaSend by emailVersiune PDF

Seria de rapoarte realizate în 7 țări europene (Albania, Bulgaria, Republica Cehă, Macedonia, Slovacia, Spaina și Ungaria) este coordonată și finanțată de către Secretariatului Decadei Incluziunii Romilor, Making the Most of EU Funds for Roma Program și Roma Initiatives Office.  În aceste rapoarte, coaliţii ale societăţii civile au oferit informaţii suplimentare sau au prezentat informaţii alternative pentru Rapoartele de Progres ale Deceniului înaintate de către Guvernele Participante în Deceniul pentru Incluziunea Romilor, precum și pentru orice alte rapoarte despre implementarea propriilor SNIR transmise Comisiei Europene de către statele implicate. Aceste rapoarte nu sunt menite să înlocuiască monitorizarea și evaluarea cantitativă realizate de autorităţile publice, ci să canalizeze informaţiile locale către procesele naţionale și europene de elaborare a politicilor și să reflecteze asupra impactului social real al măsurilor guvernamentale.

Documente: