proiect

Open Society Fellows

Versiune pentru imprimantaSend by emailVersiune PDF

Context

Programul Open Society Fellows a pornit în 2003, fiind dedicat celor peste 1000 de absolvenți ai programelor de burse universitare, post-universitare și de cercetare acordate de Fundație (până în 2005). Observând că există un număr crescut de absolvenți ai altor forme de studiu în străinătate, în timp am decis să îi includem și pe aceștia în activitățile programului.

 Principalele modalități prin care am sprijinit comunitatea absolvenților de studii în străinătate a fost de: acordare de finanțări organizațiilor neguvernamentale pentru angajarea de absolvenți; acordare de granturi de cercetare, a sprijinit dezvoltarea de parteneriate între absolvenți și organizații non-guvernamentale, prin acordarea de granturi, a organizat competiții tematice cu premii.

 

Scopul programului

Open Society Fellows are ca scop, în egală măsură, crearea unei comunități virtuale de absolvenți și a unui climat de colaborare între aceștia, cât și valorificarea experienței acumulate în beneficiul societății românești.

Programul, de care au beneficiat și beneficiază deopotrivă organizații neguvernamentale și absolventi, urmărește implicarea bursierilor în dezvoltarea sectorului ONG, participarea lor la dezbaterea politicilor publice, dezvoltarea aptitudinilor profesionale și specializarea în domeniul drepturilor omului, participării civice, transparenței decizionale, cooperării regionale, problematicii de gen, mediu, servicii de dezvoltare comunitară.

 

Direcții de acțiune

Programul a mers pe următoarele două direcții mari de acțiune:

- implicarea absolvenților în activitatea societății civile și dezvoltarea unei rețele între cele două părți

- dezvoltarea comunității de absolvenți de studii în străinătate

 

1. Implicarea absolvenților în activitatea societății civile și dezvoltarea unei rețele între cele două părți

Programul a început în 2003 de la dorința noastră de susținere a tinerilor absolvenți și de creare de oportunități de integrare pe piața forței de munca, mai precis în cadrul ONG-urilor. Activitatea acestor ONG-uri trebuia să se cupleze cu experiența de lucru a absolvenților de studii în străinătate.

În timp, ținând cont de evoluția lucrurilor în societatea românească, programul a cunoscut modificări la nivel de activitate, fără a renunța la principalele lui obiective.

 Din 2006 programul a devenit disponibil și altor bursieri (pe lângă cei beneficiari ai burselor Soros) și eforturile noastre s-au orientat către susținerea recomandărilor de politici publice, lucrări realizate în domenii de interes la acel moment pentru societatea românească.

Activitatile derulate prin Open Society Fellows s-au adresat și se adresează atât acelor absolvenți cu experiență de lucru, într-un anumit domeniu, dar și celor care au absolvit studiile recent, ca măsură de includere a unui număr cât mai mare în acest program.

Principalele activități au constat în: organizarea de competiții deschise și tematice (în urma cărora am acordat premii și granturi de cercetare), organizarea de competiții de proiecte, dezoltate ONG-uri împreună cu absolvenți de studii în străinătate.

Participarea cetățenilor, drepturile omului, educația pentru voluntariat, încredere civică, diversitate, migrația românilor, educația non-formală, PR și comunicare, fundraising, strategie anti-tutun, evaluarea politicilor publice locale și naționale, dezvoltare locală și rurală, contractarea serviciilor sociale, impactul macroeconomic al transferurilor curente – sunt domenii în care beneficiarii Programului Open Society Fellows și-au adus contribuția, au produs schimbări, și-au folosit experiența pentru a aduce un plus la dezvoltarea societății românești.

Peste 25 de organizații ne-guvernamentale au avut ocazia să-și dezvolte programele cu sprijinul a zeci de absolvenți de studii în străinătate, în ultimii 7 ani.

2. Dezvoltarea comunității de absolvenți de studii în străinătate

Am pornit de la dorința de creare a unei rețele de experți în analiza și elaborarea de politici publice. Am avut ocazia să colaborăm cu o serie de bursieri, prin acordarea de granturi de cercetare și de premii (participanților la competiția tematică).

Vorbim despre o rețea virtuală, o rețea care credem că s-a format în urma participării la program și a cooperării dintre absolvenți și ONG-uri.

Tot în cadrul acestei componente putem menționa primul eveniment de tip BarCamp, derulat în România, organizat în 2009: Romanian FellowsCamp unde au participat foști bursieri Soros, alți absolvenți de studii în străinătate, reprezentanți ai ONG-urilor și ai altor instituții.

2010

În 2010, prin acest program ne propunem să realizăm un portret al comunității foștilor bursieri Soros și al contribuției acestora la dezvoltarea societății civile românești. Credem că vom reuși astfel și să transmitem un mesaj de optimism tuturor celor care doresc să meargă la studii în străinătate: contribuția voastră, a tuturor, este vizibilă.

În acest sens am lansat un apel  către toți foștii bursieri Soros de alăturare la inițiativa noastră.

Suntem de părere că mesajele venite de la toți acești oameni reprezintă acel flux de optimism și realism de care avem nevoie, noi ca și societate. Prezintă o imagine clară despre o comunitate mare care îsi aduce propria contribuție la dezvoltarea societății și, care daca ar fi mult mai cunoscută, ar putea veni cu plus valoarea de care este nevoie în momentul de față.

 

Coordonatorul programului este Denisa Ionescu.