publicație

O politică ce capătă viziune - redobândirea cetățeniei române

3 aprilie 2013
Versiune pentru imprimantaSend by emailVersiune PDF

Raportul „Redobândirea cetățeniei române: o politică ce capătă viziune?”, continuă activitatea Fundației Soros de monitorizare a politicilor publice în domeniul redobândirii cetățeniei române de către persoanele din teritoriile pierdute după al doilea război mondial.

Raportul constată stabilizarea legislației în domeniul acordării și redobândirii cetățeniei române. Modificările operate în legislație în 2009-2010 au avut rolul de a stabiliza textul legii și indică o maturizare, conceptualizare și cristalizare a politicii de redobândire a cetățeniei române, care conferă, în definitiv, o viziune de ansamblu a statului român în acest domeniu. Fundația Soros estimează că numărul total de persoane (adulți și minori) care au redobândit cetățenia română după 1991 este de aproximativ 400.000 persoane, la care se adaugă un potențial de 150.000 doar din dosarele deja înregistrate.