proiect

MIPEX -Migrant Integration Policy Index

Versiune pentru imprimantaSend by emailVersiune PDF

 

Fundația Soros este partenerul din România al proiectului MIPEX 2015- ”Politici de integrare: Cine sunt beneficiarii? Dezvoltarea și utilizarea indicatorilor în cadrul dezbaterilor de integrare ", condus de Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) și de Migration Policy Group (MPG).

Proiectul își propune să informeze și să determine actori politici -cheie să folosească indicatori ai migrației pentru a crește gradul de integrare și eficiența politicilor de integrare.

 

Principalele obiective ale proiectului sunt :

- Identificarea și măsurarea rezultatelor integrării, a politicilor de integrare, precum și a altor factori contextuali care pot influența eficienței politicii de integrare;

- Descrierea beneficiarilor reali sau potențiali ai politicilor în șapte domenii-cheie, și anume: ocuparea forței de muncă, educație, participare politică, accesul la cetățenie, reîntregirea familiei, ședere pe termen lung și anti-discriminare.

- Colectarea și analiza evaluărilor privind efectele politicii de integrare.

Rezultatele cercetării constau într-un website interactiv, accesibil pe website-ul MIPEX și un E-book ce conține toate datele cercetării: profile de țară, analize, și baze de date. Aceste date vor fi calculate separat, pentru fiecare țară în parte și pentru fiecare dintre cele șapte domenii ale politicii de integrare.

Pentru realizarea acestor obiective, echipa de MIPEX se va ocupa de:

Actualizarea politicilor de integrare- proiectul va oferi informații detaliate, comparative, ale celor mai recente modificări ale politicilor, care se adaugă tuturor datelor colectate prin cercetarea MIPEX. Prin parteneriatul cu rețeaua de cercetare COST / ADAPT și cu Organizația Internațională pentru Migrație, cercetării îi va fi adăugată un nou domeniu-cheie: sănătatea.

Colectarea și analiza informațiilor statistice privind rezultatele politicilor, contextul și beneficiarii acestora.

Identificarea și analiza evaluării efectelor politicilor în cel puțin 10 state membre.

Publicarea și diseminarea rezultatelor - în toate cele 28 de state membre ale UE vor fi organizate campanii de presă și în cel puțin 12 state membre vor avea loc dezbateri. La evenimentul final de la Bruxelles, vor fi prezentate rezultatele cercetării, evaluările și concluziile dezbaterilor naționale, cu scopul de a crea o legătură între dezbaterile naționale și cele europene și  între Programul Stockholm și Strategia Europa 2020 .

Proiectul "Politicile de integrare: Cine sunt beneficiarii?" este co-finanțat prin Fondul European de Integrare a Resortisanților Țărilor Terțe. Proiectul a început în noiembrie 2013 și se va încheia în aprilie 2015.

PARTENERI UE

În cadrul proiectului se va realiza o revizuire completă a rezultatelor integrării, a politicilor și a beneficiarilor din 28 state membre ale UE. În plus, proiectul își propune să includă și alte țări, Norvegia, Elveția, Coreea de Sud, Japonia și principalele țări OECD de imigrație, cum ar fi Australia, Canada, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii (pe cheltuiala partenerilor din aceste țări).

 Austria

Beratungszentrum für Migranten and Migrantinnen

Belgia

GERME, Free University of Brussels (ULB)

Bulgaria

OSI

Croația

Institute for migration and ethnic studies

Cipru

CARDET

Cehia

Multicultural Centre Prague

Estonia

Institute of Baltic Studies

Finlanda

Institute of Migration

Franța

France Terre d'Asile

Germania

Boell Foundation

Grecia

Hellenic Foundation for European and Foreign Policy - ELIAMEP

Ungaria

ICCR Budapest Foundation

Irlanda

Immigrant Council of Ireland

Italia

ISMU

Letonia

Centre for Public Policy PROVIDUS

Lituania

Lithuanian Social Research Centre

Luxemburg

Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés (ASTI)

Malta

The People for Change Foundation

Polonia

Institute of Public Affairs

Portugalia

Centre for Geographical Studies, University of Lisbon

România

Soros Foundation Romania - OSI

Slovacia

Institute for Public Affairs

Slovenia

Peace Institute

Spania

Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)

Suedia

Swedish Red Cross

UK

COMPAS

Belgia

MPG

Olanda                      University of Maastricht

Pentru informații suplimentare o puteți contacta pe Victoria Cojocariu, pe adresa victorianedelciuc@soros.ro, sau pe numărul de telefon 021 212 11 01/02.