proiect

MERI-Primari activi în incluziunea socială a romilor

Versiune pentru imprimantaSend by emailVersiune PDF

Proiectul MERI (Mayors Making the Most of EU Funds for Roma Inclusion) urmăreşte crearea unei reţele de autorităţi publice locale preocupate de problematica incluziunii sociale a minorităţii rome.

Reţeaua MERI România este o reţea informală de primari sau reprezentanţi ai autorităţilor publice locale creată cu suportul OSI Budapesta, programul Making the Most of EU Funds for Roma, în cadrul prezentului proiect inițiat în iulie 2012.  La momentul lansării rețelei MERI România în 2013, din rețea făceau parte aproximativ 40 de comunităţi, atât municipalităţi mari, cât şi medii şi mici.

 

Obiectivele reţelei MERI România sunt:

·      Creșterea capacității APL de atragere de fonduri pentru comunitățile de romi;

·    Creșterea gradului de influențare a deciziei politicie cu privire la prioritățile/nevoia de finanțare ale APL în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitățile de romi;

·       Facilitarea şi promovarea schimburilor de experiență între municipalități/localități în ce privește bunele practici de incluziune a romilor.

Organele de conducere ale reţelei sunt Secretariatul şi Unitatea de Coordonare. 

 

În 2014, rețeaua MERI are următoarea agendă:

-      organizarea întâlnirilor Secretariatului MERI și facilitarea schimburilor de bune practici în incluziunea socială a romilor;

-      realizarea unui buletin bi-lunar cu sursele de finanțare active la acel moment;

-      crearea unei baze cu consultanți pe diferite domenii de expertiză;

-      organizarea unor schimburi de experiență internaționale pentru discutarea politicilor de incluziune socială;

-      desfășurarea de activități de advocacy pentru o bună distribuire a fondurilor europene 2014-2020 către comunitățile sărace (cu accent pe comunitățile sărace de romi);

-      promovarea vizibilității rețelei MERI în mass media;

-      organizarea unui eveniment de încheiere în decursul căruia se vor evalua rezultatele activității rețelei și se va adopta viitoarea strategie;

-      organizarea a trei sesiuni de instruire în funcție de nevoile semnalate de primăriile din rețeaua MERI;

-      sprijinirea dezvoltării de proiecte pentru liniile de finanțare active, proiecte care vor avea un impact în ce privește îmbunătățirea situației comunităților de romi vulnerabile.
 

 

Puteți găsi resurse și informații actualizate despre rețeaua MERI la nivel european, despre țările membre, pe site-ul LOGIN for MERI, accesând următoarele link-uri:

Bibliotecă Noutăți