Istoric

Versiune pentru imprimantaSend by emailVersiune PDF

1990

 

Filantropul George Soros înființează Asociația Fundația Soros pentru o Societate Deschisă în România

1991

Debutează programele de acordare burse de studiu și de călătorie pentru studii, care s-au derulat pe o perioadă de 15 ani (1991- 2006).

Debutează programul East-East : Partnership Beyond Borders, program de finanțare al Open Society Foundations care oferă sprijin financiar și logistic oamenilor și organizațiilor pentru a întări colaborarea între aceștia, care susține parteneriatele trans-frontaliere, în scopul promovării valorilor societății deschise.

Programul s-a încheiat în ianuarie 2013.

1990-1994

Fundația Soros pentru o Societate Deschisă inițiază programe menite să suplinească lipsa inițiativelor civice și a alternativelor educaționale: burse de studiu, colaborări cu Ministerul Educației Naționale pentru informatizarea instituțiilor educaționale, elaborarea manualelor alternative.

În aceeași perioadă, Fundația derulează programe în sprijinul reformei în domeniul medical și contribuie la îmbunătățirea politicilor de sănătate.

1994

 

Apare primul Barometru de Opinie Publică, primul instrument de observare socială dezvoltat de o organizație non-guvernamentală și cel mai longeviv program al Fundației (1994- 2007).

1994-1995

Are loc prima schimbare de strategie, în urma căreia Fundația alege să fie un deschizător de drumuri, investind mai mult în oportunități de dezvoltare, decât în schimbarea completă a unor domenii. Domeniile principale de activitate sunt educația, dezvoltarea societății civile, comunicarea și sănătatea.

1997

Asociația Fundația Soros pentru o Societate Deschisă este reînființată ca Fundația pentru o Societate Deschisă. Domeniile prioritare sunt administrația publică, reforma legislativă și juridică, sănătatea publică, învățământul primar și secundar.

2000

Fundația pentru o Societate Deschisă transformă cele mai importante programe în organizații de sine stătătoare. 12 organizații create astfel sau deja existente vor funcționa ca centre de expertiză și de dezvoltare de politici publice, fiind reunite informal în rețeaua SON (Soros Open Network România). Cele 12 organizații sunt : Centrul Euroregional pentru Democrație, Centrul de Resurse Juridice, Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate , Centrul de Asistență Rurală, Centrul Educația 2000+,Centrul pentru Educație și Dezvoltare,Centrul de mediere și securitate comunitară,Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi,Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Centrul de resurse pentru diversitate etno-culturală, Centrul de Dezvoltare Economică.

Restructurarea a venit ca răspuns la nevoia de expertiză în domenii cheie, iar viziunea a fost ca eforturile concentrate pe sectoare specifice să se întrepătrundă și să se multiplice, generând schimbări la nivel de sistem.

2002-2003

Fundația pentru o Societate Deschisă desfășoară activități de advocacy, sprijină organizații non-guvernamentale în demersurile lor publice, implicându-se totodată în reforma instituțională și în procesul de democratizare.

2005

Fundația pentru o Societate Deschisă este parte a inițiativei internaționale Deceniul de Incluziune a Romilor 2005- 2015, care aduce laolaltă 9 țări ale Europei Centrale și de Est. Fundația a contribuit activ de-a lungul anilor la integrarea socială și economică a populației de etnie romă prin programe de cercetare socială, advocacy și intervenție comunitară.

2006

 

Debutează programul Migrație și dezvoltare, în contextul apropierii integrării României în Uniunea Europeană. Cele 16 cercetări realizate între anii 2006 și 2013 au urmărit atât fenomenul emigrației, cât și al imigrației, propunând modele de integrare ale migranților în scopul maximizării efectelor pozitive ale acestui fenomen social. Fundația continuă să deruleze proiecte în domeniul migrației.

2007

 

Fundația pentru o Societate Deschisă devine Fundația Soros România. Organizația desfășoară programe de advocacy, oferind expertiză în domenii precum : migrație, incluziunea minorităților vulnerabile și marginalizate, monitorizarea transparenței procesului decizional de la nivel central și local, managementul public al exploatării resurselor naturale, reformă administrativă și accesul echitabil la fondurile europene, rolul României în Uniunea Europeană, cercetare socială, analiza reformei constituționale.

2009

Începe implementarea primului proiect finanțat din fonduri europene, L@EGAL 2- investiție europeană pentru viitorul romilor din România.

2010

Fundația Soros acordă finanțare pentru tinerii producători și regizori prin intermediul programului Open Society Film Initiative. Finanțările au fost destinate workshop-urilor, producției și post-producției de documentare, dar și competițiilor de scurt-metraje și film documentar.Programul s-a încheiat în 2012.

Începe implementarea primului proiect de economie socială al Fundației Soros, RURES. Spațiul. Rural și Economia Socială în România, care s-a derulat timp de trei ani și care a fost finanțat prin Fondul Social European.

Începe implementarea proiectului EU INCLUSIVE – transfer de date și experiențe privind integrarea pe piața muncii a romilor între România, Bulgaria, Italia și Spania, cu finanțare prin Fondul Social European.

2011

 

 

Se lansează programul Date deschise, odată cu aderarea României la inițiativa internațională Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă. Programul promovează datele publice deschise și monitorizează respectarea obligațiilor asumate de guvernul român privind deschiderea datelor în România.

Se încheie programul Fondul de Urgență, program de finanțare a organizațiilor non-guvernamentale și a instituțiilor publice care desfășoară activități pentru grupurile vulnerabile. În perioada 2009- 2011, 66 de organizații non-guvernamentale, respectiv 80 de proiecte au beneficiat de finanțări prin Fondul de Urgență.

2011-2012

 

Se lansează programul ArhiPera dezvoltat pe principiul arhitecturii sociale participative. Prin acest program, Fundația Soros România construiește 8 locuințe noi și reconsolidează alte 9 locuințe pentru 17 familii din 2 sate din județul Călărași. În aceleași sate, construiește 2 centre sociale.

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

Fundația Soros România se reorganizează în trei departamente:, Departamentul de Politici Publice, Departamentul de Construire Comunitară, Departamentul de Training & Consultanță.

Domeniile de expertiză ale departamentelor sunt :

Politici Publice- cercetare sociologică, advocacy, migrație, incluziunea romilor, transparență, date deschise, cetățenie, combaterea discriminării.

Construire Comunitară- arhitectură socială participativă, intervenție comunitară prin artă, economie socială, asistență socială.

Training& Consultanță- economie socială, managementul resurselor umane

Se organizează prima Școală de Arhitectură Socială Participativă din România, în satul Dor Mărunt, din județul Călărași.

Se organizează prima Școală de Activism pentru participare publică. 

 

După aproape 25 de ani de activitate, organizația devine independentă de rețeaua Open Society Foundations și începe o nouă etapă din existența sa sub numele Fundația pentru o societate deschisă.