proiect

Integrarea și promovarea femeilor pe piața muncii

Versiune pentru imprimantaSend by emailVersiune PDF

Fundația pentru o societate deschisă, împreună cu Fundația pentru Incluziune și Coeziune Socială, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Asociația Centrul  Umanitar Tiso, Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani implementează proiectul Integrarea și promovarea femeilor pe piața muncii.

Proiectul se desfășoară în perioada mai 2014 – noiembrie 2015 și este finanţat din Fondul Social European - “Investeşte în oameni!”, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, Contract nr. POSDRU/144/6.3/S/135100. Valoarea totală a proiectului este de 5 838 000 lei.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea şi promovarea principiului egalităţii de şanse şi de gen în societatea românească in scopul asigurării accesului egal la ocupare al femeilor si dezvoltarea profesionala a 750 de persoane, din care 690 de femei care au vârsta cuprinsă între 16-35 ani, în special absolvente de liceu, școala profesională sau facultate, care au dificultăți în a se integra pe piața muncii.

Proiectul se implementează la nivel multi-regional, în județele: Argeş, Brăila, Buzău, Bucureşti, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Ilfov, Prahova, Tulcea.

Obiective specifice

 – Creșterea gradului de calificare /recalificare/dezvoltare profesională  a unui număr de 460 de femei care au vârsta cuprinsă între 16-35 ani, în special absolvente de liceu, școală profesională sau facultate, care au dificultăți în a se integra pe piața muncii;

 – Dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul a 130 de femei în scopul demarării unei activități independente ;

– Dezvoltarea unui instrument inovativ web Young Women Jobs prin care femeile din grupul țintă să fie promovate să-și  găsească un loc de munca (indiferent de durată);

– Creșterea conștientizării grupurilor țintă ale proiectului cu privire la importanța și beneficiile egalității de gen pe piața muncii și a eliminării stereotipurilor.

Rezultate anticipate

  • 460 de femei beneficiare de programe de formare calificare/recalificare

  • 100 de femei participă la de cursuri pentru dezvoltarea compețentelor de utilizare TIC

  • 1 platformă web Young Women Jobs

  • 130 de femei vor beneficia de formare în domeniul antreprenoriatului

 

După finalizarea proiectului, persoanele interesate să urmeze cursuri de calificare sau de formare profesională, ne pot contacta pe adresa de e-mail dana.dumitrescu@fundatia.ro. În funcție de cerere, vom continua să deschidem și să organizăm cursuri.

Cursurile pe care le oferim sunt:

Cursuri de calificare profesională

Baby-sitter

Îngrijitor bătrâni la domiciliu

Confecţioner textile

Lucrător hotelier

Cameristă

Bucătar

Patiser

Lucrător în comerţ

 

Cursuri de formare profesională

Competențe informatice

Competențe antreprenoriale

Competențe sociale și civice