proiect

Dezvoltarea capacității ONG-urilor și a grupurilor informale

30 martie 2015
Versiune pentru imprimantaSend by emailVersiune PDF

 

 

Proiectul "Dezvoltarea capacității ONG-urilor și a grupurilor informale" abordează problematica grupurilor informale în România din perspectiva studierii și îmbunătățirii cadrului lor general de funcționare și propune înființarea unui Centru de resurse care să ofere structurilor asociative servicii de training și consultanță care să le sprijine în dezvoltarea și eficientizarea activității lor.


Pentru a fructifica oportunitatea și a răspunde nevoii de expertiză, Fundația pentru o societate deschisă își pliază activitatea pe evoluțiile sociale din ultimii ani în care rolul grupurilor informale a căpătat o importanță semnificativă la nivel global și național.

Principalele activități ale proiectului sunt: realizarea unui studiu de context asupra grupurilor informale din România; realizarea unei analize a cadrului legal din România și a practicilor europene privind funcționarea și finanțarea grupurilor informale și formularea unor recomandări de politici publice; înființarea și derularea activităților unui Centru de resurse de training și consultanță; comunicare publică susținută pe tema facilitării funcționării grupurilor informale și pentru promovarea serviciilor Centrului de resurse.

Proiectul este finanțat prin Runda a II-a a Fondului ONG și se desfășoară în perioada 1 martie 2015 - 30 aprilie 2016.

***

"Dezvoltarea capacității ONG-urilor și a grupurilor informale" este un proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului; Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org.