Despre noi

Versiune pentru imprimantaSend by emailVersiune PDF

Misiunea Fundației pentru o societate deschisă este de a promova dezvoltarea unei societăți bazate pe libertate, responsabilitate și respect pentru diversitate.

Înființată în 1990 într-o primă formă de asociere și funcționând în forma sa actuală din 1997, Fundația pentru o societate deschisă a promovat valorile societății deschise în România și a acționat ca formator și catalizator al societății civile românești, fiind organizația care a pus bazele sau a sprijinit numeroase ONG-uri din România.

Fundația pentru o societate deschisă derulează următoarele tipuri de activități:

  • Studii, cercetări, analize și producerea de expertiză pentru fundamentarea de politici publice mai bune;
  • •Advocacy și activism pentru funcționarea responsabilă și eficientă a sectorului public;
  • Realizarea de activități educaționale și de instruire în vederea promovării valorilor democratice și pentru consolidarea societății civile din România;
  • Construirea de modele pentru dezvoltare comunitară integrată.

Domeniile în care Fundația a dezvoltat cele mai importante proiecte sunt : drepturile omului și combaterea discriminării, educație (inclusiv dreptul la educație, management educațional, "A doua șansă", resurse educaționale deschise), migrație, date deschise, incluziunea romilor, bună guvernare, cultură civică și politică, cercetare socială (Barometrul de Opinie Publică), economie socială (promovarea antreprenoriatului social) și arhitectură socială participativă.