publicație

Cultura deschisă: context european și național

19 februarie 2015
Versiune pentru imprimantaSend by emailVersiune PDF

Raportul definește cultura deschisă și principiile sale fundamentale, analizează contextul european pornind de la cele mai importante documente ale Uniunii Europene în materie de digitizare, acces online și deschidere a datelor culturale, punctând totodată responsabilitățile care revin României și stadiul îndeplinirii acestora. De asemenea, cuprinde o serie de exemple de bune practici ale unor instituții de patrimoniu din Europa, care au abordări de tip cultură deschisă. În ceea ce privește contextul național, raportul prezintă documentele strategice relevante la nivel național, cadrul legislativ și licențele libere, precum și oportunitățile de finanțare existente pentru proiecte de date deschise în cultură. Nu în ultimul rând, suprinde perspectivele unor specialiști români din domeniu și conturează o serie de concluzii și recomandări despre parcursul României în direcția culturii deschise.