Consiliul Director

Versiune pentru imprimantaSend by emailVersiune PDF

Consiliul Director asigură managementul Fundației și aprobă domeniile strategice de acțiune.

Consiliul Director este format din cinci membri numiți pentru mandate de doi ani care pot fi prelungite. Cei cinci membri actuali sunt:

Președinte
Mircea Vasilescu

Șerban Sturdza
Dorin Bodea

Domeniile în care Fundația pentru o societate deschisă desfășoară proiecte în prezent sunt: migrație, date deschise, incluziunea romilor, economie socială, educație (”A doua Șansă”, Resurse Educaționale Deschise), arhitectură socială participativă, bună guvernare.