publicație

Barometrul Incluziunii Romilor 2007

3 februarie 2007
Versiune pentru imprimantaSend by emailVersiune PDF

Începând cu luna octombrie a anului 2006 și continuând în anul 2007, Fundația Soros România a implementat cercetarea intitulată Barometrul Incluziunii Romilor (RIB-Roma Inclusion Barometer). Aceasta și-a propus ca principale obiective:
    •    să afle care sunt percepțiilor populației privind romii
    •    să ofere romilor posibilitatea de a se pronunța în legătură cu principalele probleme cu care se confruntă
Pentru a atinge aceste obiective, cercetarea, gândită ca un studiu cantitativ fundamentat pe experiența Barometrului de Opinie Publică (BOP), a utilizat două eșantioane, unul reprezentativ la nivel național, iar cel de-al doilea reprezentativ pentru romii din România. Eșantioanele au fost proiectate de prof. Dumitru Sandu; chestionarul folosit a fost unul multitematic, cu un nucleu comun și module speciale pentru cele două eșantioane. În acest mod au putut fi făcute comparații între caracteristicile socio-demografice ale celor două populații țintă. Temele urmărite de cercetare au fost stabilite de FSR plecând de la datele multianuale ale BOP, și în cadrul unui proces de consultare cu organizații și persoane cu experiență în domeniu.

O echipă de sociologi, colaboratori ai FSR, specializați în statistica socială și cu experiență în cercetări sociologice efectuate în comunitțăi de romi (Cosima Rughiniș Gabriel Bădescu, Mălina Voicu, Vlad Grigoraș), a codificat lista temelor în întrebări de sondaj care să măsoare corect din punct de vedere științific efectele sociale urmărite.

Datele au fost culese în cursul lunii noiembrie și au fost analizate de aceeași echipă care a lucrat la proiectarea chestionarului, iar rezultatul analizei a fost publicat la începutul anului 2007. De asemenea, datele de sondaj sunt gratuit la dispoziția tuturor celor interesați. În cursul aceluiași an, FSR a inițiat o serie de dezbateri publice al carui scop a fost promovarea pe agenda publică a necesității de a fi găsite soluții adecvate problemelor cu care se confruntă comunitățile de romi. În același timp, Fundația va sprijini analiza și amendarea politicilor publice în domeniu.

Barometrul va fi repetat după o perioada de doi-trei ani, pentru a oferi o măsură în timp a tuturor problemelor abordate în cadrul cercetării.

Barometrul Incluziunii Romilor

45% dintre romii din România se declară romi romanizați  - acea categorie de romi care păstrează doar în mică măsură caracteristicile culturale ale etniei, fiind educați în spiritul culturii române, arată datele Barometrului Incluziunii Romilor, lansat de Fundația pentru o Societate Deschisă.

O proporție de aproximativ 15% sunt rudari și vătrari, neamuri de asemenea relativ asimilate culturii majoritare. Aproximativ 15% se identifică cu neamurile mai tradiționale ale căldărarilor, ursarilor sau cărămidarilor, iar restul de aproximativ 25% se consideră "doar țigan" sau se afiliază altui neam.