publicație

Barometrul de Opinie Publică, octombrie 2003

15 octombrie 2003
Versiune pentru imprimantaSend by emailVersiune PDF

Cercetarea din octombrie 2003 surprinde opiniile românilor cu privire la problema corupţiei şi, totodată, oferă o radiografie a percepţiilor populaţiei privind inegalitatea socială şi a nivelului de bunăstare sau sărăcie în România anului 2003.


În această ediţie au fost incluse o serie de întrebări care măsoară percepţia populaţie în legătură cu economia de piaţă şi mecanismele ei. Întrebările, codificate CERM1-CERM16, au fost propuse de Centrul Român pentru Modelare Economică în cadrul proiectului COMPRESS, finanţat de Uniunea Europeană – Programul Cadru nr. V.

Eşantionul folosit pentru culegerea datelor a inclus 2035 persoane, schema de eşantionare fiind similară celor folosite anterior. Principalul motiv al menţinerii unui volum extins al eşantionului a fost acela de a obţine sub-eşantioane reprezentative (chiar dacă la un nivel mai scăzut de reprezentativitate comparativ cu eşantionul naţional) pe fiecare dintre cele 8 regiuni istorice ale ţării: Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Banat, Crişana-Maramureş, Transilvania, Bucureşti. Se creează în acest fel o bază solidă pentru cercetări şi acţiuni sociale de tip regional.


Culegerea şi introducerea datelor, precum şi prelucrarea statistică, au fost realizate de Centrul de Sociologie Urbană şi Regională CURS-SA. Controlul culegerii datelor a fost coordonat de Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii – ICCV.
 

Documente: