publicație

Barometrul de Opinie Publică, octombrie 2002

15 octombrie 2002
Versiune pentru imprimantaSend by emailVersiune PDF

Barometrul de opinie publică Românii, integrarea şi politicile publice


Sondajul din octombrie 2002 continuă temele majore ale Barometrelor din 1998 - 2002 dar sunt abordate şi teme noi. Principalele teme de cercetare ale acestui val de cercetare sunt integrarea euro-atlantică şi politicile sociale.

Eşantionul prin care sunt culese datele a inclus 2212 persoane, schema de eşantionare folosită fiind similară celor folosite anterior. Principalul motiv al menţinerii unui volum extins al eşantionului a fost acela de a obţine sub-eşantioane reprezentative (chiar dacă la un nivel mai scăzut de reprezentativitate comparativ cu eşantionul naţional) pe fiecare dintre cele 8 regiuni istorice ale ţării: Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Banat, Crişana-Maramureş, Transilvania, Bucureşti. Se creează în acest fel o bază solidă pentru cercetări şi acţiuni sociale de tip regional.

Pentru realizarea primului şi a celui de-al doilea val al cercetării din 2002 au fost selectate, pe bază de licitaţie, institutele de cercetare Institutul de Marketing şi Sondaje - IMAS şi Metro Media Transilvania - MMT.
Textele de interpretare, semnate de membri ai juriului, comunică principalele concluzii rezultate din analiza datelor cuprinse în capitolul de referinţă.

Argumentarea tehnică, de detaliu, nu este inclusă în textele respective, destinate cititorului nespecialist în analiza datelor sociale. Fiecare dintre autori poate oferi, la cerere, detalierile cantitative ale interpretării pe care o susţine.
 

Documente: