publicație

Barometrul de Opinie Publică, noiembrie 2000

12 noiembrie 2000
Versiune pentru imprimantaSend by emailVersiune PDF

Fundaţia pentru o Societate Deschisă a lansat în 2000 o nouă formulă pentru Barometrul de opinie publică - ”Mod de viaţă şi structură socială în România".

Tematica noului Barometru include: opţiuni politice şi notorietatea principalelor partide şi personalităţi politice, standard de viaţă, stiluri de viaţă, evaluarea politicilor economice şi sociale, evaluarea instituţiilor, capital instituţional, capital social şi resurse ale sociabilităţii, capital uman şi material, sănătate, timp liber, religie şi credinţe, etica muncii, venituri şi cheltuieli.


Prin sondajul din noiembrie 2000 sunt continuate temele majore ale Barometrelor din 1998 şi 1999. Având în vedere caracterul electoral al acestui an, cercetarea “Mod de viaţă şi structură socială” îşi propune o orientare prioritară spre comportamente şi acţiuni specifice şi mai puţin spre opinii. O serie de întrebări noi sunt destinate unei mai bune cunoaşteri a comportamentelor pe care le au oamenii în contextul proceselor de reformă.

Se trece la solicitarea unor evaluări specifice asupra actorilor reformei, liderilor de instituţii, comportamentului lor în legatură cu diferite evenimente publice. Pentru a ajunge cât mai aproape de "lumea vieţii", de problemele şi strategiile de viaţă ale oamenilor sunt abordate teme referitoare la temeri, muncă, religiozitate, mişcări sociale.

Eşantionul prin care sunt culese datele a inclus 1800 de persoane fiind folosită aceeaşi schemă de eşantionare ca şi în cadrul cercetărilor din 1998 şi 1999. Principalul motiv al menţinerii unui volum extins al eşantionului a fost acela de a obţine sub-eşantioane reprezentative (chiar dacă la un nivel mai scăzut de reprezentativitate decât eşantionul naţional) pe fiecare dintre cele 8 regiuni istorice ale ţării: Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Banat, Crişana-Maramureş, Transilvania, Bucureşti. Se creează în acest fel o serioasă bază pentru cercetări şi acţiuni sociale de tip regional. Ţara este diversă şi unitară. Pe ce aspecte diversă, pe ce dimensiuni unitară? La astfel de întrebări încearcă să răspundă prezenta cercetare.

Prin citirea caietului cu rezultate şi, mai ales, prin analiza fişierului de date produse prin sondaj, sperăm să poată fi realizată o cât mai mare apropiere de ţara reală, de ţara tăcută. Cei care vor găsi vreme să "discute" cu datele acestui sondaj vor putea afla răspunsuri nu numai la obişnuitele întrebări de ordin politic sau social. Vor putea descoperi în ce parte a ţării sunt oameni mai toleranţi, mai religioşi, mai muncitori, mai sănătoşi.


Pentru realizarea primului şi a celui de-al doilea val al cercetării din 2000 au fost selectate, pe bază de licitaţie, institutele de cercetare Metro Media Transilvania - MMT şi, respectiv, Centrul de Sociologie Urbană şi Regională - CURS.
Juriul Barometrelor de Opinie Publică: Gabriel Bădescu, Ionica Berevoescu, Mircea Comşa, Ticu Constantin, Sebastian Lăzăroiu, Cristian Pîrvulescu, Dumitru Sandu, Manuela Stănculescu.

Documente: