publicație

Barometrul de Opinie Publică, noiembrie 1999

12 noiembrie 1999
Versiune pentru imprimantaSend by emailVersiune PDF

Fundaţia pentru o Societate Deschisă a lansat în 1998 o nouă formulă pentru Barometrul de opinie publică - "Resurse socio-umane pentru reformă în România". Tematica noului Barometru include: opţiuni politice şi notorietatea principalelor partide şi personalităţi politice, standard de viaţă, stiluri de viaţă, evaluarea politicilor economice şi sociale, evaluarea instituţiilor, capital instituţional, capital social şi resurse ale sociabilităţii, capital uman şi material.

Prin sondajul din noiembrie 1999 sunt continuate temele majore ale Barometrului din 1998. O serie de întrebări noi sunt destinate unei mai bune cunoaşteri a comportamentelor pe care le au oamenii în contextul proceselor de reformă. Se trece la solicitarea unor evaluări specifice asupra actorilor reformei, liderilor de instituţii, comportamentului lor în legatură cu diferite evenimente publice.

Pentru a ajunge cât mai aproape de "lumea vieţii", de problemele şi strategiile de viaţă ale oamenilor sunt abordate teme referitoare la retrocedarea proprietăţilor, preţuri, şomaj, disponibilizări, religiozitate, cazuri de corupţie, mişcări sociale, etc.

Eşantionul prin care sunt culese datele a inclus peste 2000 de persoane fiind folosită aceeaşi schemă de eşantionare ca şi în cadrul cercetării din luna mai 1999. Principalul motiv al extinderii volumului eşantionului a fost acela de a obţine sub-eşantioane reprezentative pe fiecare dintre cele 8 regiuni istorice ale ţării: Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Banat, Crişana-Maramureş, Transilvania, Bucureşti. Se creează în acest fel o serioasă bază pentru cercetări şi acţiuni sociale de tip regional. Ţara este diversă şi unitară. Pe ce aspecte diversă, pe ce dimensiuni unitară? La astfel de întrebări încearcă să răspundă prezenta cercetare.

Pentru realizarea primului şi a celui de-al doilea val al cercetării din 1999 au fost selectate, pe bază de licitaţie, institutele de cercetare Metro Media Transilvania - MMT şi, respectiv, Centrul de Sociologie Urbană şi Regională - CURS.

Juriul Barometrelor de Opinie Publică: Sebatian Lăzăroiu, Manuela Stănculescu, Ionica Berevoescu, Cristian Pârvulescu, Horea Băcanu, Irina Culic, Mircea Comşa, Gabriel Bădescu, Ticu Constantin.
Coordonator de Program: Ana Maria Stanciu