publicație

Barometrul de Opinie Publică, mai 2003

14 mai 2003
Versiune pentru imprimantaSend by emailVersiune PDF

Barometrul de opinie publică-Corupţie şi inegalitate socială

Cercetarea din mai 2003 surprinde opiniile românilor cu privire la problema corupţiei şi, totodată, oferă o radiografie a percepţiilor populaţiei privind inegalitatea socială şi a nivelului de bunăstare sau sărăcie în România anului 2003.

De asemenea sunt păstrate teme tradiţionale ale Barometrului: Încotro de îndreptăm, Politică şi instituţii, Cultură şi valori. Prezentarea grafică a rezultatelor este însoţită de câteva comentarii ale celor mai interesante date obţinute.

Eşantionul folosit pentru culegerea datelor a inclus 2100 persoane, schema de eşantionare fiind similară celor folosite anterior. Principalul motiv al menţinerii unui volum extins al eşantionului a fost acela de a obţine sub-eşantioane reprezentative (chiar dacă la un nivel mai scăzut de reprezentativitate comparativ cu eşantionul naţional) pe fiecare dintre cele 8 regiuni istorice ale ţării: Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Banat, Crişana-Maramureş, Transilvania, Bucureşti. Se creează în acest fel o bază solidă pentru cercetări şi acţiuni sociale de tip regional.

Culegerea şi introducerea datelor, precum şi prelucrarea statistică, au fost realizate de The Gallup Organization România. Controlul culegerii datelor a fost coordonat de AB Research Group. Prelucrare statistică şi prezentare grafică a fost realiyată de The Gallup Organization România.

Documente: