publicație

Barometrul de Opinie Publică, mai 2000

14 mai 2000
Versiune pentru imprimantaSend by emailVersiune PDF

Fundaţia pentru o Societate Deschisă a lansat în 2000 o nouă formulă pentru Barometrul de opinie publică - ”Mod de viaţă şi structură socială în România".

Tematica noului Barometru include: opţiuni politice şi notorietatea principalelor partide şi personalităţi politice, standard de viaţă, stiluri de viaţă, evaluarea politicilor economice şi sociale, evaluarea instituţiilor, capital instituţional, capital social şi resurse ale sociabilităţii, capital uman şi material, sănătate, timp liber, religie şi credinţe, etica muncii, venituri şi cheltuieli.

Interviurile efective au fost realizate în perioada 4-14 mai 2000. Perioada de la data încheierii culegerii datelor şi până la publicarea rezultatelor a fost necesară pentru diverse operaţiuni de procesare electronică, editare şi tipărire a caietului, precum şi de procedurile standard de verificare a corectitudinii interviurilor şi selecţiei eşantionului.

Controlul modului în care au fost realizate interviurile şi selecţia subiecţilor a fost realizat de Institutul de Ştiinţă şi Reformă Socială. Din cele 1796 de interviuri realizate de operatorii Metro Media Transilvania au fost verificate în teren 193.

Pentru validarea cercetării realizate de Metro Media Transilvania juriul BOP a luat în considerare atât rezultatele controlului realizat de ISRS, precum şi verificarea minuţioasă a consistenţei datelor.

La culegerea datelor prin metoda interviului faţă în faţă au participat 132 operatori de interviu ai institutului Metro Media Transilvania.
•     În eşantion au fost incluse 60 de comune şi 51 de orase răspindite în toate regiunile istorice ale ţării.
Pentru stabilirea noii tematici a Barometrului de Opinie Publica, juriul s-a întrunit încă din luna decembrie a anului 1999. Chestionarul a fost pre-testat înainte de culegerea datelor de către membri ai juriului, ISRS şi Metro Media Transilvania.
•     Cea mai în vârstă persoană din eşantion are 96 de ani, este bărbat, din Bucureşti şi trăieşte singur cu o pensie de 625000 lei pe lună.
•     Cel mai indepărtat sat din eşantion se află la 76 de km de un oraş şi este situat în judeţul Satu Mare.
Datorită volumului foarte mare de informaţie culeasă pe baza chestionarului, precum şi interesului media faţă de cercetarea finanţată de două ori pe an de Fundaţia pentru o Societate Deschisă, juriul BOP a decis publicarea cu două zile înainte de conferinţa de presă a unor rezultate de sondaj.
•     Caietul cu rezultatele cercetării a fost tipărit în 1200 de exemplare şi este distribuit gratuit tuturor celor interesaţi.
 

Documente: