publicație

Barometrul de Opinie Publică, mai 1999

12 mai 1999
Versiune pentru imprimantaSend by emailVersiune PDF

După alegerile generale din 1996, peste 50% din populaţie considera că lucrurile merg în direcţia bună. La ora actuală (octombrie 1999) se constată cea mai redusă pondere a persoanelor care au opinie pozitivă despre actuala stare de lucruri (minimul anterior - iunie 1996 - 25%) şi cea mai mare pondere a celor care consideră că lucrurile merg într-o direcţie greşită (maximul anterior - martie 1994 - 57%).

Fundaţia pentru o Societate Deschisă a lansat în 1998 o nouă formulă pentru Barometrul de Opinie Publică - “Resurse socio-umane pentru reformă în România”. Noua formulă a barometrului include trei cercetări distincte pentru fiecare val, care vor fi integrate în final prin agregare şi comparaţie: o cercetare la nivelul indivizilor pe un eşantion de aproximativ 1200 persoane în 80 de localităţi, o cercetare la nivelul liderilor instituţionali în aceleaşi localităţi pe un eşantion de aproximativ 1000 de persoane şi o cercetare la nivelul localităţilor (120 de localităţi) în cadrul căreia vor fi culese date relevante, din mai multe domenii privind comunităţile respective.
    
Tematica noului Barometru include:
•    opţiuni politice şi notorietatea principalelor partide şi personalităţi politice
•    standard de viaţă şi calitatea vieţii
•    politica economică şi socială a Guvernului
•    capital social şi resurse ale sociabilităţii
•    capital uman şi material, stiluri de viaţă

Instrumentele pentru culegerea datelor au fost elaborate de un grup de doctoranzi în sociologie, selectaţi prin concurs, din trei universităţi: Universitatea din Bucureşti: Ionica Berevoescu, Bogdan Juncu, Andra Lăzăroiu, Sebastian Lăzăroiu, Manuela Stănculescu;
Universitatea din Cluj: Dan Chiribucă, Mircea Comşa;
Universitatea din Braşov: Roxana Florescu, Narcisa Grigorescu.

Modelul de eşantionare a fost realizat de prof. univ. dr. Dumitru Sandu în lucrarea Eşantionare şi analiză regională. Barometrul 1998: resurse socio-umane ale reformei.
Juriul care supervizează programul are următoarea componenţă: prof. univ. dr. Dumitru Sandu, prof. univ. dr. Lazăr Vlăsceanu, prof. univ. dr. Traian Rotariu, Călin Anastasiu, lector Gheorghe Onuţ, lector Aurora Dumitrescu, conf. Dumitru Stan.

Pentru realizarea celui de al doilea val al cercetării a fost selectat institutul Metro Media Transilvania - MMT. Criteriile de selecţie au fost: calitatea reţelei de operatori din perspectiva obiectivelor cercetării, experienţa în culegerea datelor empirice, în special pe eşantioane probabiliste, credibilitatea managerială şi profesională a echipei de coordonare a instituţiei, prestigiu public (succese şi eşecuri anterioare), grad de încărcare a instituţiei în perioada prezumată şi încadrarea în termenii caietului de sarcini.
Rezultatele anchetelor au fost făcute public sub formă de rapoarte scrise (grafice, tabele, text) în cadrul unor conferinţe de presă organizate de fiecare institut.
Coordonator de Program: Gabriela Manta
 

Documente: