publicație

Barometrul de Opinie Publică, iunie1998

11 iunie 1998
Versiune pentru imprimantaSend by emailVersiune PDF

Programul “Barometrul de Opinie Publică - BOP” a fost iniţiat de Fundaţia pentru o Societate Deschisă în 1994.
 
Începând cu anul 1997 au fost adăugate diferite module pe teme specifice, iar din 1998 întregul chestionar a fost axat pe o anumită temă (Resurse umane pentru reformă, Mod de viaţă şi structură socială).

Anumite întrebări au fost menţinute în toate chestionarele pentru a avea o privire dinamică a realităţii sociale. Selecţia finală a itemilor de chestionar şi forma lor este realizată de juriu.

Schema de eşantionare folosită pentru selecţia persoanelor a fost standardizată începând cu anul 1995, fiind astfel posibilă compararea datelor de la diverse valuri de cercetare.
Schema standard de eşantionare a fost realizată de D. Sandu.

Culegerea datelor este realizată de institute de sondare a opiniei publice din România, selecţia acestora fiind realizată în fiecare an de către Juriul BOP.

Corectitudinea culegerii datelor este analizată de către alt institut de sondare, institut ales tot pe bază de licitaţie. O altă verificare a calităţii datelor este realizată de juriu prin compararea structurii eşantionului cu datele CNS şi prin analiza consistenţei relaţiilor dintre date.

Accesul la datele BOP este liber şi gratuit pentru toţi cei interesaţi. Bazele de date, caietele cu rezultate şi chestionarele pot fi consultate la adresa www.soros.ro.
 
Numărul de cercetări realizate în fiecare an a variat de la 4 (1994 - 1995 şi 1997) la 3 (1996) respectiv 2 (1998 - 2000). Până în anul 1997 chestionarul avea o durată medie de aplicare de 30’ iar volumul eşantionului de aproximativ 1200 persoane. Începând cu anul 1998 s-a mărit volumul eşantionului (1800 - 2000) şi numărul de itemi culeşi (durata medie de aplicare a chestionarului fiind de 60’).
 

Barometrul de Opinie Publică din iunie 1998 a inaugurat o nouă formă de diagnosticare a realităţii, faţă de cea consacrată în mod tradiţional sub acest nume. Astfel au fost luate în considerare nu doar investigarea populaţiei, în ansamblul ei, dar şi cercetarea contextului local, prin intervievarea liderilor instituţionali locali şi alcătuirea unei fişe a localităţii. Pentru fiecare tip de cercetare pot fi consultate fişiere separate. Datele prezentate aici se referă la liderii instituţionali. O mai bună utilizare a lor se poate face prin raportare la datele de sondaj de la nivelul populaţiei adulte a României.

Cercetarea a avut loc în perioada 11-20 iunie 1998 si a fost realizata pe un esantion de 882 de indivizi. Lideri instituţionali sunt considerate acele persoane cu influenţă mare în instituţiile locale şi judeţene.
 

Documente: