Site off-line

Vă anunțăm că Fundația pentru o societate deschisă și-a încetat activitatea și a fost radiată din registrul asociațiilor și fundațiilor în data de 27.07.2017.

Please note that the Foundation for an open society Romania has ceased its legal existence and has been removed from the Associations and Foundations Special Registry on 27.07.2017.